دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱۰۰ تا ۱۰۸ مورد از کل ۲۵۹ مورد.
درسگفتار : اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

درسگفتار : اصول فقه به شیوه تفکر انتقادی

از ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

آشنایی با نسخه شناسی و تصحیح متن

آشنایی با نسخه شناسی و تصحیح متن

از ۰۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷

فلسفه علوم انسانی

فلسفه علوم انسانی

از ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

جایگاه ارزش‌ها در علم

جایگاه ارزش‌ها در علم

از ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷

روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی

روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی

از ۱۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۱ آذر ۱۳۹۷