دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، ترجمه و تفسیربندهای ۳ و ۴ متن آلمانی۲۹ بهمن ۱۳۹۸۲۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۵دکتر مهدی اصفهانیثبت نام
۲فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل (تفسیر بندهای ۲۵ تا ۵۰ متن)۲۷ بهمن ۱۳۹۸۲۶ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۰دکتر مهدی اصفهانیثبت نام
۳عقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان غربی)۲۹ دی ۱۳۹۸۰۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۷دکتر مریم صانع پورثبت نام
۴حکمت هنر ایرانی اسلامی۱۵ بهمن ۱۳۹۸۱۴ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۳دکتر طاهره کمالی زادهثبت نام
۵متد نقد کتاب درحوزه علوم انسانی۱۶ بهمن ۱۳۹۸۱۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۴دکتر سید حسین حسینیثبت نام
۶ویرایشِ زبانی(فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی۰۷ اسفند ۱۳۹۸۰۳ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۰سید جلیل شاهری لنگرودیثبت نام
۷حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی)مرحله دوم۱۶ دی ۱۳۹۸۰۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۲دکتر اسماعیل رادپورثبت نام
۸ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی۱۷ مهر ۱۳۹۸۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰سید جلیل شاهری لنگرودیثبت نام