دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی در حال ثبت نام

نمایش ۱۰ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
دیدگاه متخصصان عرب و نحوه مواجهه با مدرنیته

دیدگاه متخصصان عرب و نحوه مواجهه با مدرنیته

از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامی

تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامی

از ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

فلسفه علوم انسانی

فلسفه علوم انسانی

از ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۷