دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی در حال ثبت نام

نمایش ۱۰ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
اساطیر ایرانی و آفرینش ادبی

اساطیر ایرانی و آفرینش ادبی

از ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۷

فقه الحدیث

فقه الحدیث

از ۰۲ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷

زبان و معرفت در فلسفه اسلامی

زبان و معرفت در فلسفه اسلامی

از ۱۷ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۷