دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (دوره مقدماتی)

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (دوره مقدماتی)

از ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

انسان شناسی انتقادی

انسان شناسی انتقادی

از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

حقوق کودک

حقوق کودک

از ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ تا ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

از ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

رویکردهای اقتباس سینمایی از ادبیات داستانی

رویکردهای اقتباس سینمایی از ادبیات داستانی

از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹