دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۳ مورد.
نگارش مقاله علمی - پژوهشی

نگارش مقاله علمی - پژوهشی

از ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه

جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه

از ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

اصول مطالعات سکه‌شناختی

اصول مطالعات سکه‌شناختی

از ۰۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

روش ها و مکاتب تفسیری

روش ها و مکاتب تفسیری

از ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)

روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)

از ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق

کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق

از ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶