دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی در حال برگزاری

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۰ مورد.
درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی

درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی

از ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی مقاله نویسى علمى پژوهشى به زبان عربى

کارگاه آموزشی مقاله نویسى علمى پژوهشى به زبان عربى

از ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷