دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: دوره های آموزشی برگزار شده

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۶۳ مورد.
فرایند انجام پژوهش کیفی

فرایند انجام پژوهش کیفی

از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

خبرنویسی و گزارش نویسی

خبرنویسی و گزارش نویسی

از ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)

روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)

از ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی

تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی

از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶