دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۷۳ تا ۸۱ مورد از کل ۲۰۸ مورد.
«مسئله شر» در الهیات و فلسفه دینِ مدرن

«مسئله شر» در الهیات و فلسفه دینِ مدرن

از ۱۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷

مینوی پژوهی

مینوی پژوهی

از ۱۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۲ اسفند ۱۳۹۷