دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱۸۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۲۳۸ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱۸۱درسگفتار واکاوی مراحل پژوهش اجتماعی با تاکید بر روش‌های کمی و کیفی۰۲ اسفند ۱۳۹۶۰۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر فرهاد بیانیمشاهده
۱۸۲کارگاه آموزشی حرکت در جهان بینی مولانا۲۵ بهمن ۱۳۹۶۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰استاد کریم زمانیمشاهده
۱۸۳درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی۲۴ بهمن ۱۳۹۶۰۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلقمشاهده
۱۸۴درسگفتار بررسی و تحلیل رویکرد عصری – اجتماعی در تفسیر قرآن کریم۳۰ بهمن ۱۳۹۶۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر فروغ پارسامشاهده
۱۸۵درسگفتار «از روایت تا گفتمان : چالش های نشانه- معنایی متن ادبی»۱۴ بهمن ۱۳۹۶۱۵ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر حمیدرضا شعیریمشاهده
۱۸۶درسگفتار «نقش و کارکرد لحن درفرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل های حافظ)»۲۳ بهمن ۱۳۹۶۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر فرهاد طهماسبیمشاهده
۱۸۷درسگفتار آموزش روش ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس۲۵ بهمن ۱۳۹۶۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر زهرا عماریمشاهده
۱۸۸تحلیل و بررسی چهار رمان آخر فهرست بوکر عربی خوانی۰۸ اسفند ۱۳۹۶۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر شکوه السادات حسینیمشاهده
۱۸۹ترجمه فیلم و سریال از زبان عربى به فارسى و بالعکس۱۷ بهمن ۱۳۹۶۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۱۹۰تاریخ انگاره تفسیر به رای: رویکرد تاریخی, تطبیقی و تحلیلی۰۴ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سیدمحمدهادی گرامیمشاهده
۱۹۱جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه۰۷ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر محمد نجاریمشاهده
۱۹۲اصول مطالعات سکه‌شناختی۱۸ بهمن ۱۳۹۶۱۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر صفورا برومندمشاهده
۱۹۳روش ها و مکاتب تفسیری۱۶ بهمن ۱۳۹۶۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچیمشاهده
۱۹۴روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)۲۳ بهمن ۱۳۹۶۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سمیه توحیدلومشاهده
۱۹۵کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق۱۱ بهمن ۱۳۹۶۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰مرتضی گوهری پورمشاهده
۱۹۶مدیریت اطلاعات علمی و شخصی (PIM) در فضای کلود (Cloud) و آموزش استفاده از نرم‌افزار Mendeley۱۲ دی ۱۳۹۶۱۲ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ایوب نازیمشاهده
۱۹۷شاهنامه خوانی: شرح و تحلیل داستان رستم و اسفندیار۱۲ دی ۱۳۹۶۱۹ دی ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰دکتر ابوالفضل خطیبیمشاهده
۱۹۸ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی۰۲ اسفند ۱۳۹۶۰۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰سید جلیل شاهری لنگرودیمشاهده
۱۹۹نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت فقه زنان از منظر قرآن )۱۳ دی ۱۳۹۶۱۳ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر شهریار نیازیمشاهده
۲۰۰تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)۲۲ آذر ۱۳۹۶۱۹ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر حامد صفایی‌پور , دکتر حسین شیخ رضاییمشاهده
۲۰۱تصحیح نسخه خطی۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰سید عبدالله انوارمشاهده
۲۰۲شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد کاغذی۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۱۲مریم جعفریمشاهده
۲۰۳تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی۲۸ بهمن ۱۳۹۶۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر معصومه ریعانمشاهده
۲۰۴فرایند انجام پژوهش کمی۰۹ بهمن ۱۳۹۶۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر غلامحسین حبیبیمشاهده
۲۰۵چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی۰۸ مهر ۱۳۹۷۰۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مریم صانع پورمشاهده
۲۰۶رویکرد نوین به آموزش زبان انگلیسی با تاکید بر فرهنگ بومی۰۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰پروفسور جین اکستاممشاهده
۲۰۷تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی )۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر حامد صفایی‌پور , دکتر حسین شیخ رضاییمشاهده
۲۰۸صورتبندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر محسن رضوانیمشاهده
۲۰۹نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت حقوق انسانی زنان از منظر قرآن )۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰دکتر شهریار نیازیمشاهده
۲۱۰نقد داستان کارگاه اول : نقد جامعه شناختی رمان۰۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰دکتر مریم عاملی رضاییمشاهده