دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۳۷ تا ۴۵ مورد از کل ۸۵ مورد.
کارگاه آموزشی حرکت در جهان بینی مولانا

کارگاه آموزشی حرکت در جهان بینی مولانا

از ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه

جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه

از ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

اصول مطالعات سکه‌شناختی

اصول مطالعات سکه‌شناختی

از ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

روش ها و مکاتب تفسیری

روش ها و مکاتب تفسیری

از ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق

کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق

از ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶