دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۲۸ تا ۳۶ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی

درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی

از ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷

روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)

روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)

از ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی

تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی

از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶