دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۲۸ تا ۳۶ مورد از کل ۸۵ مورد.
کارگاه آموزشی مقاله نویسى علمى پژوهشى به زبان عربى

کارگاه آموزشی مقاله نویسى علمى پژوهشى به زبان عربى

از ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

درسگفتار آشنایی با مکتب های اقتصاد کلان

درسگفتار آشنایی با مکتب های اقتصاد کلان

از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

درسگفتار ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی

درسگفتار ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی

از ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی طرح نامه نویسی

کارگاه آموزشی طرح نامه نویسی

از ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی تکنیک های نوین در تاریخ شفاهی

کارگاه آموزشی تکنیک های نوین در تاریخ شفاهی

از ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۶