دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱۹۰ تا ۱۹۸ مورد از کل ۲۴۵ مورد.
درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی

درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانی

از ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷

جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه

جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه

از ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶