دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱۷۲ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۴۳ مورد.
درسگفتار آشنایی با مکتب های اقتصاد کلان

درسگفتار آشنایی با مکتب های اقتصاد کلان

از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

درسگفتار ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی

درسگفتار ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی

از ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

تربیت مشاور تحصیلی (دوره اول)

تربیت مشاور تحصیلی (دوره اول)

از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

خبرنویسی و گزارش نویسی

خبرنویسی و گزارش نویسی

از ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷