دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۵۱ مورد.
تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی

تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی

از ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۲ بهمن ۱۳۹۶

فرایند انجام پژوهش کمی

فرایند انجام پژوهش کمی

از ۰۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

از ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۶