دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱۵۴ تا ۱۶۲ مورد از کل ۲۳۱ مورد.
تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی )

تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی )

از ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامی

"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامی

از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

روش تحقیق با رویکرد پژوهش‌های کیفی

روش تحقیق با رویکرد پژوهش‌های کیفی

از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرایند انجام پژوهش کیفی

فرایند انجام پژوهش کیفی

از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

درسگفتار آشنایی با مکتب های اقتصاد کلان

درسگفتار آشنایی با مکتب های اقتصاد کلان

از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

درسگفتار ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی

درسگفتار ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی

از ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۷