دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱۰ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی

ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی

از ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۰۹ بهمن ۱۳۹۸