دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۸۲ تا ۹۰ مورد از کل ۲۳۷ مورد.
آشنایی با نسخه شناسی و تصحیح متن

آشنایی با نسخه شناسی و تصحیح متن

از ۰۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷

فلسفه علوم انسانی

فلسفه علوم انسانی

از ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

جایگاه ارزش‌ها در علم

جایگاه ارزش‌ها در علم

از ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷

روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی

روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی

از ۱۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۱ آذر ۱۳۹۷

مهارت‌های تخصصی تسهیلگری در فبک(لغو شد)

مهارت‌های تخصصی تسهیلگری در فبک(لغو شد)

از ۱۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۷