دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
استدلال ورزی نقادانه

استدلال ورزی نقادانه

از ۲۷ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷

نقد گفتمانی متن های تاریخ نگارانه

نقد گفتمانی متن های تاریخ نگارانه

از ۱۴ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷

اساطیر ایرانی و آفرینش ادبی

اساطیر ایرانی و آفرینش ادبی

از ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷

نقد های پسامدرنیستی به متن های تاریخ نگارانه

نقد های پسامدرنیستی به متن های تاریخ نگارانه

از ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۷