دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۲۵۸ مورد.
درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (دوره مقدماتی)

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (دوره مقدماتی)

از ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

انسان شناسی انتقادی

انسان شناسی انتقادی

از ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ تا ۲۱ اسفند ۱۳۹۸

کارکردهای اجتماعی تصوف

کارکردهای اجتماعی تصوف

از ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۸

حقوق کودک

حقوق کودک

از ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ تا ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

از ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸