دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: معاونت کاربردی‌سازی علوم انسانی و فرهنگی

نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
شیوه های مدیریت مصرف رسانه در خانواده

شیوه های مدیریت مصرف رسانه در خانواده

از ۲۶ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۶ آذر ۱۳۹۸

تیپ شناسی شخصیت و عملکرد شغلی

تیپ شناسی شخصیت و عملکرد شغلی

از ۲۷ آذر ۱۳۹۸ تا ۲۷ آذر ۱۳۹۸

نرم افزار نظامی پژوهی

نرم افزار نظامی پژوهی

از ۱۷ دی ۱۳۹۸ تا ۱۷ دی ۱۳۹۸