دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: پژوهشکده مطالعات قرآنی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۳ مورد.
فقه الحدیث

فقه الحدیث

از ۰۲ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷

"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامی

"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامی

از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷