دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۹۳ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1تحلیل و بررسی چهار رمان در فهرست بوکر عربی (سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ )از ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۸۲۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
2تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی) مخصوص شرکت کنندگان دوره تکمیلی)(تاریخ تغییر پیدا می کند)از ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
3ارزیابی نظریه انتخاب عمومیاز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۸۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
4آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDAاز ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ تا ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۲۹ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
5آشنایی با زبان پهلوی (آموزش خط)از ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۹ خرداد ۱۳۹۸۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
6مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت: از مقدماتی تا پیشرفته (همراه با نصب رایگان نرم افزار)از ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
7حق باور به خدااز ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
8نرم‌افزار زوترو (Zotero)از ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
9تکنیک های نوین در تاریخ شفاهیاز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
10نقد مضمونیاز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
11شاهنامه فردوسی: داستان فرود سیاوخشاز ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
12ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۲ تیر ۱۳۹۸۲۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
13ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
14آشنایی با مکتب های اقتصاد کلاناز ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۸۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
15نشانه‌شناسی تعاملات اجتماعیاز ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
16مولفه های روش و رویکرد تاریخیاز ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
17تصحیح نسخه خطی « ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار»از ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
18تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی) مخصوص کسانی که دوره مقدماتی را در پژوهشگاه گذارنده باشنداز ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
19دستور تطبیقی زبان‌های سامیاز ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
20متد نقد کتب تخصصی "علم دینی"از ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
21موضوعات مهم در فلسفه دیناز ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۶ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
22سبک‏ شناسی سیمپسون در تحلیل متون منظوم ادبیاز ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
23دانشنامه‌نگاری از منظر زبان‌شناسی کاربردیاز ۳۰ دی ۱۳۹۷ تا ۳۰ دی ۱۳۹۷۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
24کاربرد نرم افزار (QSR NVivo) در روش های تحقیق کیفیاز ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
25دیدگاه متفکران عرب و نحوه مواجهه با مدرنیتهاز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۱۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
26تصحیح نسخه خطی « ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار»از ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
27تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی) مخصوص شرکت کنندگانی که دوره تکمیلی را گذارنده انداز ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
28نسبت میان طبیعیات و مابعدالبیطعه در فلسفه مدرناز ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷۰۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
29تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامیاز ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
30نقش دانشنامه‌ها در تولید دانشاز ۲۲ دی ۱۳۹۷ تا ۲۲ دی ۱۳۹۷۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده