دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۴۶ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1متفکران عرب و بازخوانی سنت اسلامیاز ۲۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
2«مسئله شر» در الهیات و فلسفه دینِ مدرناز ۱۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
3ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷۰۱ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
4نگارش مقاله علمی پژوهشی و شیوه‌های داوری و ارزیابی مقالاتاز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷۲۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
5درس گفتار مقدمات زبان یونانی باستاناز ۰۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۷۰۹ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
6تاتر و تفکر (بررسی ابعاد تفکر تاتر در عهد باستان)از ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۱ دی ۱۳۹۷۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
7قطعات اندیشمندان پیش‌سقراطی (سرآغاز فلسفه غرب)از ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۷۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
8شاهنامه‌خوانی: شرح و تحلیل داستان بیژن و منیژهاز ۲۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۴ دی ۱۳۹۷۲۵ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
9خدمات علمی تخصصی در حوزه علوم انسانی با تاکید برآزمونMSRTاز ۰۱ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۶ آذر ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
10کاربرد فناوری اطلاعات در علوم انسانیاز ۰۵ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۷۰۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۱۲(تنظیم نشده)ثبت نام
11ترجمه فیلم و سریال از زبان عربى به فارسى و بالعکساز ۰۳ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷۲۷ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
12کارگاه آموزشی مقاله نویسى علمى پژوهشى به زبان عربىاز ۰۳ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
13نحو عالی و کاربردی (با تکیه بر کتاب شرح ابن عقیل)از ۰۱ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۶ آذر ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
14پایان‌نامه نویسی (با تأکید بر گرایش‌های رشتۀ فلسفه)از ۱۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۶ آبان ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
15فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۷ تا ۹ سال)از ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۷۱۲ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
16اساطیر ایرانی و آفرینش ادبیاز ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
17تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی ) در مشهد مقدساز ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷۲۸ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
18انسان شناسی انتقادیاز ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
19تالیف داستان های برنامه فبکاز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۷۰۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
20فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۷ تا ۹ سال)از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
21فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال)از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
22فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۳ تا۱۶سال)از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
23متد نقد کتاب درحوزه علوم انسانیاز ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۷۰۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
24درسگفتار حکمت چین (در آینۀ دائوده جینگ و تفاسیر سنّتی آن)از ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
25"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامیاز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
26فیش‌برداری و دسته‌بندی داده‌ها در پژوهش (آموزش نرم‌افزار onenote)از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
27تربیت مشاور تحصیلی (دوره اول)از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
28درسگفتار زبانشناسی تاریخی ( این دوره با زبان انگلیسی تدریس می شود)از ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۶ تیر ۱۳۹۷۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
29درسگفتار واکاوی مراحل پژوهش اجتماعی با تاکید بر روش‌های کمی و کیفیاز ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۷۰۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
30درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانیاز ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷۰۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده