دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۸۵ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1تکنیک های نوین در تاریخ شفاهیاز ۰۶ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۷۰۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
2مولفه های روش و رویکرد تاریخیاز ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۰۷ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
3نرم‌افزار زوترو (Zotero)از ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۰۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
4تصحیح نسخه خطی « ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار»از ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
5تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی) مخصوص کسانی که دوره مقدماتی را در پژوهشگاه گذارنده باشنداز ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷۰۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
6دستور تطبیقی زبان‌های سامیاز ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
7متد نقد کتب تخصصی "علم دینی"از ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۰۶ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
8موضوعات مهم در فلسفه دیناز ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
9شاهنامه فردوسی: داستان فرود سیاوخشاز ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
10سبک‏ شناسی سیمپسون در تحلیل متون منظوم ادبیاز ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۷۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
11کاربرد نرم افزار (QSR NVivo) در روش های تحقیق کیفیاز ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۲۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
12دیدگاه متفکران عرب و نحوه مواجهه با مدرنیتهاز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
13ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۲ تیر ۱۳۹۸۳۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
14مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت: از مقدماتی تا پیشرفته (همراه با نصب رایگان نرم افزار)از ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
15فلسفه علوم انسانیاز ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۷۰۷ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
16سلسله کارگاه‌های آموزشی نقد داستان کارگاه دوم : نقد روانشناختی داستاناز ۰۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
17اساطیر جهان دوره اول: درونمایه های مشترک اساطیریاز ۱۲ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۷۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
18ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
19دانشنامه‌نگاری از منظر زبان‌شناسی کاربردیاز ۳۰ دی ۱۳۹۷ تا ۳۰ دی ۱۳۹۷۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
20نقد مضمونیاز ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۵ اسفند ۱۳۹۷۲۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
21تصحیح نسخه خطی « ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار»از ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
22تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی) مخصوص شرکت کنندگانی که دوره تکمیلی را گذارنده انداز ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
23نسبت میان طبیعیات و مابعدالبیطعه در فلسفه مدرناز ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۷۰۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
24تصحیح نسخ و متون حکمت اسلامیاز ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
25نقش دانشنامه‌ها در تولید دانشاز ۲۲ دی ۱۳۹۷ تا ۲۲ دی ۱۳۹۷۲۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
26مهارت های سخنرانی و ارائه مؤثراز ۰۹ دی ۱۳۹۷ تا ۰۹ دی ۱۳۹۷۰۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
27کاربست الگوهای فرهنگ‌شناختی در فهم نصوص دینی(ویژه کارکنان پژوهشگاه علوم انسانی و دانشگاه اصفهان)از ۰۵ دی ۱۳۹۷ تا ۰۵ دی ۱۳۹۷۰۶ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
28کاربرد نظریه در تحلیل فرهنگی وضع کنونی جامعه ایراناز ۰۶ دی ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷۱۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
29متد نقد کتاب درحوزه علوم انسانیاز ۱۸ دی ۱۳۹۷ تا ۱۸ دی ۱۳۹۷۱۸ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
30تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)از ۰۵ دی ۱۳۹۷ تا ۰۷ دی ۱۳۹۷۰۷ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده