دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۰۷ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1تیزفکری در استدلال ورزیاز ۱۲ تیر ۱۳۹۸ تا ۱۳ تیر ۱۳۹۸۰۹ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
2روش‌های متن‌پژوهی و کاربست آن در مطالعات نهج البلاغهاز ۱۱ تیر ۱۳۹۸ تا ۱۸ تیر ۱۳۹۸۱۰ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
3آشنایی با نمایش خلاقاز ۰۶ تیر ۱۳۹۸ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۸۰۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
4شناخت کاربردی مفاهیم اخلاقی ـ رفتاری در نهج البلاغهاز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۸۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
5حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی)از ۰۳ تیر ۱۳۹۸ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۸۰۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
6تحلیل و بررسی چهار رمان در فهرست بوکر عربی (سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ )از ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۸۲۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
7زبانشناسی تاریخی (۲)از ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۸ تیر ۱۳۹۸۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
8زبانشناسی تاریخی (۱)از ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۸ تیر ۱۳۹۸۲۳ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
9مقدمات زبان یونانی باستاناز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۸۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
10ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۲ تیر ۱۳۹۸۱۰ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
11ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
12تیزفکری در زندگی روزمرهاز ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تا ۰۲ تیر ۱۳۹۸۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
13تیز فکریاز ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ تا ۰۷ شهریور ۱۳۹۸۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
14ارائه یافته‌های علمی با استفاده از نرم‌افزار پرزیاز ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۸نا محدود(تنظیم نشده)مشاهده
15آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاریاز ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۸نا محدود(تنظیم نشده)مشاهده
16اصول روش تحقیق در رشته اقتصاد مبتنی بر یک رویکرد کاربردیاز ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
17نحوه ارایه مقاله علمی به زبان انگلیسیاز ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۸۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
18صورتبندی شناخت فلسفی جهان مدرن ۲از ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
19آشنایی با زبان پهلوی (آموزش خط)از ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸۱۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
20آشنایی با مکتب های اقتصاد کلاناز ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۸۲۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
21مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت: از مقدماتی تا پیشرفته (همراه با نصب رایگان نرم افزار)از ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
22ارزیابی نظریه انتخاب عمومیاز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۸۲۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
23آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDAاز ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ تا ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
24حق باور به خدااز ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
25نشانه‌شناسی تعاملات اجتماعیاز ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
26مولفه های روش و رویکرد تاریخیاز ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۱۴ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
27نرم‌افزار زوترو (Zotero)از ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
28تصحیح نسخه خطی « ظهورالاسرار فی شرح مخزن الاسرار»از ۰۲ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۹ اسفند ۱۳۹۷۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
29تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی) مخصوص کسانی که دوره مقدماتی را در پژوهشگاه گذارنده باشنداز ۰۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷۱۲ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
30تکنیک های نوین در تاریخ شفاهیاز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده