دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۶۰ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت: از مقدماتی تا پیشرفته (همراه با نصب رایگان نرم افزار)از ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۷۲۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
2درسگفتار : اصول فقه به شیوه تفکر انتقادیاز ۰۲ دی ۱۳۹۷ تا ۳۰ دی ۱۳۹۷۰۱ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
3اساطیر جهان دوره اول: درونمایه های مشترک اساطیریاز ۱۲ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۷۲۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
4فلسفه علوم انسانیاز ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۷۰۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
5سلسله کارگاه‌های آموزشی نقد داستان کارگاه دوم : نقد روانشناختی داستاناز ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۷۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
6جایگاه ارزش‌ها در علم(زمان برگزاری ۲۸آذرماه)از ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۸ آذر ۱۳۹۷۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
7ترجمه فیلم و سریال از زبان فارسى به لهجه شامى و بالعکساز ۲۸ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۷۰۹ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
8تربیت مشاور تحصیلی (مرحله مقدماتی) تغییر تاریخ ۶ دی ماهاز ۰۶ دی ۱۳۹۷ تا ۰۶ دی ۱۳۹۷۰۴ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
9تئاتر و تفکر (بررسی ابعاد تفکر تئاتر در عهد باستان) تاریخ تغییر پیدا می کنداز ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۱ دی ۱۳۹۷۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
10قطعات اندیشمندان پیش‌سقراطی (سرآغاز فلسفه غرب)تاریخ تغییر پیدا می کنداز ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۷۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
11تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی) ویژه اصفهاناز ۲۴ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۲ آذر ۱۳۹۷۲۳ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
12شاهنامه‌خوانی: شرح و تحلیل داستان بیژن و منیژهاز ۲۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۴ دی ۱۳۹۷۱۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
13ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۲ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۴ بهمن ۱۳۹۷۲۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
14فقه الحدیثاز ۰۲ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷۱۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
15بررسی آراء و نظرات جدید در حوزه قرآن و حدیثاز ۰۱ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷۱۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
16ابزارهای طراحی مدل کسب‌وکار: نگاشت، خلق و بازآفرینیاز ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
17آشنایی با نسخه شناسی و تصحیح متناز ۰۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷۰۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
18روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانیاز ۱۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۱ آذر ۱۳۹۷۱۲ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
19معناشناسی و مطالعات قرآنی دوره پنجم: «معناشناسی تقوا در قرآن کریم»از ۳۰ آبان ۱۳۹۷ تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷۲۱ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
20مهارت‌های تخصصی تسهیلگری در فبک(لغو شد)از ۱۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۷۱۸ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
21تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)از ۰۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۹ آذر ۱۳۹۷۱۷ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
22نگارش مقاله علمی پژوهشی و شیوه‌های داوری و ارزیابی مقالاتاز ۰۸ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۸ آذر ۱۳۹۷۱۲ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
23درس گفتار مقدمات زبان یونانی باستاناز ۰۹ آبان ۱۳۹۷ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۷۲۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
24آشنایی با زبان گجراتی و کاربرد آن در مطالعات دین زردشتیاز ۰۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۹ مهر ۱۳۹۷۱۹ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
25نحو عالی و کاربردی (با تکیه بر کتاب شرح ابن عقیل)از ۰۱ آبان ۱۳۹۷ تا ۰۶ آذر ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
26متفکران عرب و بازخوانی سنت اسلامیاز ۰۷ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۵ دی ۱۳۹۷۰۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
27زبان و معرفت در فلسفه اسلامیاز ۱۷ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۷۰۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
28«مسئله شر» در الهیات و فلسفه دینِ مدرناز ۱۵ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۵ آذر ۱۳۹۷۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
29آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی )ویژه برهان معرفتاز ۳۱ تیر ۱۳۹۷ تا ۰۱ مرداد ۱۳۹۷۰۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
30پدیدارشناسی و «در جهان بودن»/ در آمدی بر پدیدارشناسی هرمنوتیکی (تاریخ جدید اعلام می شود)از ۲۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷۲۳ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده