دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1استدلال ورزی نقادانهاز ۲۷ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۹ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
2روایت تاریخی؛ نقد بر بنیاد روایت و زباناز ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۷۲۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
3نقد گفتمانی متن های تاریخ نگارانهاز ۱۴ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
4اساطیر ایرانی و آفرینش ادبیاز ۰۶ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۷۰۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
5فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال)از ۰۴ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۷۰۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
6فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال)از ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۷۰۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
7فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال)از ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۷۰۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
8فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۷ تا ۹ سال)از ۰۵ شهریور ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور ۱۳۹۷۰۴ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
9نقد های پسامدرنیستی به متن های تاریخ نگارانهاز ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ تا ۰۴ مرداد ۱۳۹۷۰۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
10نشانه شناسیاز ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۷۲۹ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
11نرم افزار اقتصاد سنجی Eviewsاز ۰۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷۰۳ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
12مقدمه‏ای بر اقتصاد کلان-مالیاز ۰۴ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۶ مهر ۱۳۹۷۰۳ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
13آموزش مهارت های فرزندپروری به والدین دارای فرزند ۲ تا ۱۲ سالهاز ۲۶ تیر ۱۳۹۷ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۷۲۵ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
14مهارت های زندگی (Life Skills) (پنج مهارت دوم )از ۰۳ تیر ۱۳۹۷ تا ۳۱ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
15تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله مقدماتی ) در مشهد مقدساز ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷۰۲ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
16انسان شناسی انتقادیاز ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
17تالیف داستان های برنامه فبکاز ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۷۰۲ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
18فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۷ تا ۹ سال)از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
19فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال)از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
20فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۳ تا۱۶سال)از ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۷۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
21متد نقد کتاب درحوزه علوم انسانیاز ۰۹ خرداد ۱۳۹۷ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۷۰۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
22درسگفتار حکمت چین (در آینۀ دائوده جینگ و تفاسیر سنّتی آن)از ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
23ترجمه فیلم و سریال از زبان عربى به فارسى و بالعکساز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
24"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامیاز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
25فیش‌برداری و دسته‌بندی داده‌ها در پژوهش (آموزش نرم‌افزار onenote)از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
26تربیت مشاور تحصیلی (دوره اول)از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
27درسگفتار زبانشناسی تاریخی ( این دوره با زبان انگلیسی تدریس می شود)از ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۶ تیر ۱۳۹۷۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
28درسگفتار واکاوی مراحل پژوهش اجتماعی با تاکید بر روش‌های کمی و کیفیاز ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۷۰۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
29درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانیاز ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷۰۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
30درسگفتار بررسی و تحلیل رویکرد عصری – اجتماعی در تفسیر قرآن کریماز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده