دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1نگارش مقالات علمی-پژوهشی و ISI در علوم انسانی و اجتماعیاز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
2مبانی اقتصادسنجی عمومیاز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۹ خرداد ۱۳۹۷۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
3تربیت و سواد رسانه ایاز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
4اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشیاز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
5ترجمه فیلم و سریال از زبان عربى به فارسى و بالعکساز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
6تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی)از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
7تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی )از ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
8"اصل مادینه هستی" و تجلی آن در فرهنگ اسلامیاز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
9روش تحقیق با رویکرد پژوهش‌های کیفیاز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
10فرایند انجام پژوهش کیفیاز ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
11فیش‌برداری و دسته‌بندی داده‌ها در پژوهش (آموزش نرم‌افزار onenote)از ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
12درسگفتار اهمیت و کاربرد مطالعات حدیثی و رجال در بررسی تاریخ تشیعاز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۲ تیر ۱۳۹۷۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
13تربیت مشاور تحصیلی (دوره اول)از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
14خبرنویسی و گزارش نویسیاز ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
15آموزشی مهارت های زندگی (Life Skills) ( دوره اول: پنج مهارت اول )از ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۶ خرداد ۱۳۹۷۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
16تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی)از ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶۱۶ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
17درسگفتار زبانشناسی تاریخی ( این دوره با زبان انگلیسی تدریس می شود)از ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۶ تیر ۱۳۹۷۲۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
18درسگفتار واکاوی مراحل پژوهش اجتماعی با تاکید بر روش‌های کمی و کیفیاز ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۲ خرداد ۱۳۹۷۰۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
19درسگفتار اسطوره شناسی و اسطوره های ایرانیاز ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ خرداد ۱۳۹۷۰۸ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
20درسگفتار بررسی و تحلیل رویکرد عصری – اجتماعی در تفسیر قرآن کریماز ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
21درسگفتار «نقش و کارکرد لحن درفرآیند تولید معنا (مطالعه موردی غزل های حافظ)»از ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶۲۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
22درسگفتار آموزش روش ترجمه از عربی به فارسی و بالعکساز ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷۳۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
23تحلیل و بررسی چهار رمان آخر فهرست بوکر عربی خوانیاز ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
24ترجمه فیلم و سریال از زبان عربى به فارسى و بالعکساز ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۶۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
25روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)از ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
26ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملیاز ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷۰۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
27تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامیاز ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
28تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی ) مخصوص مربیان موسسه کیانااز ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
29کارگاه آموزشی مقاله نویسى علمى پژوهشى به زبان عربىاز ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
30درسگفتار آشنایی با مکتب های اقتصاد کلاناز ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۱ فروردین ۱۳۹۷۲۲ فروردین ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده