دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۲۰۰ مورد.
#عنوانتاریخآخرین مهلت ثبت نامدسته 
1تحلیل و بررسی چهار رمان در فهرست بوکر عربی (سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ )از ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۶ تیر ۱۳۹۸۲۵ تیر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
2نحوه ارایه مقاله علمی به زبان انگلیسیاز ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۸۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
3زبانشناسی تاریخی (۲)از ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۸ تیر ۱۳۹۸۱۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
4زبانشناسی تاریخی (۱)از ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۱۸ تیر ۱۳۹۸۱۰ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
5شناخت کاربردی مفاهیم اخلاقی ـ رفتاری در نهج البلاغهاز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۷ تیر ۱۳۹۸۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
6مقدمات زبان یونانی باستاناز ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۸۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
7تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره عملی) مخصوص شرکت کنندگان دوره تکمیلی)(تاریخ تغییر پیدا می کند)از ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده
8آشنایی با زبان پهلوی (آموزش خط)از ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۰۱ خرداد ۱۳۹۸۰۶ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)ثبت نام
9حق باور به خدااز ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰(تنظیم نشده)مشاهده