فرایند انجام پژوهش کیفی

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۱۲ ساعت ( ۴ جلسه ۳ ساعته ) ۲ روز

ظرفیت : ۱۵

ظرفیت باقیمانده : ۳

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

 

گروه جامعه‌شناسی نظری و فرهنگی پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی فرایند انجام پژوهش کیفی

دکتر غلامحسین حبیبی

دکتری جامعه شناسی

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

مفاهیم پایه

هستی‏شناسی جنبش روش شناختی کیفی

معرفت‏شناسی جنبش روش شناختی کیفی

روش‏شناسی جنبش روش شناختی کیفی

پرسش های روش شناختی

طبقه بندی پارادایمی در علوم اجتماعی بر اساس سه جنبش روش شناختی

جنبش کمی: پارادایمهای اثباتی ، پسا اثباتی ، خردگرایی انتقادی و واقع گرایی اجتماعی انتقادی

جنبش کیفی: پارادایمهای تاویل گرایی کلاسیک و معاصر ،برساختی – تفسیری ، کنش متقابل نمادین گرایی ، پدیدارشناسی ، روش شناسی مردمی و نظریه ساختاریندی گیدنز

جنبش ترکیبی: رویکردهای پراگماتیسم کلاسیک و نوپراگماتیسم

پارادایمهای انتقادی ( رویکردهای انتقادی ، فمینیسم و پست مدرن ) که گرچه نسبت به استفاده ازروش های کمی بی توجه نیست ، اما تمرکز عمده آن بر روش شناسی کیفی است .

نقش پژوهشگر در پژوهش کیفی

جایگاه پرسش در پژوهش کیفی

معرفی اهداف پژوهش کیفی

آشنایی با استراتژی پژوهش کیفی

استراتژی استفهامی

آشنایی با روش های نمونه گیری در پژوهش کیفی

آشنایی با روش‏های گردآوری داده‏های کیفی :

مصاحبه ، روایت ، گروه های متمرکز ، ...

آشنایی با روش های فنون تقلیل داده‏ها در روش‏های کیفی :

آشنایی با انواع کدگذاری کیفی، فرایند پروراندن مفاهیم ، سنخ شناسی

آشنایی با روش های تحلیل داده‏های کیفی :

نظریه مبنایی ، تحلیل گفت و گو ، تحلیل گفتمان ، تحلیل ژانر ، تحلیل محتوا و ....

آشنایی با روش های تحقیق کیفی :

مطالعه موردی ، مونوگرافی ، اتنوگرافی ، اتنومتدلوژی ، ......

انتخاب یک موضوع تحقیق گروهی و پرداختن بدان از منظر روش کیفی

با هدف دانش نظری در حوزه روش تحقیق به شکل کاربردی

ارتقای مهارت عملی مفهوم سازی و به کارگیری آن در زمان انجام پژوهش و مهارت های خلاقانه انجام پژؤهش

شرکت در این دوره برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

تلفن مشاوره ( در ساعت اداری ) : 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

کانال تلگرام مرکز :  @ihcsoe

مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی علوم انسانی

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۰۸:۳۰ قبل‌ازظهر۰۳:۳۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۰۸:۳۰ قبل‌ازظهر۰۳:۳۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۲۹۸