کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ ثبت نام : از ۲۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۴ ساعت ( ۶ جلسه ۴ ساعته ) ۶ روز

ظرفیت : ۲۰

ظرفیت باقیمانده : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ‎ریال۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ‎ریال۱٬۶۰۰٬۰۰۰
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ‎ریال۱٬۶۰۰٬۰۰۰
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎ریال۱٬۲۰۰٬۰۰۰

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق

مرتضی گوهری پور

هیات علمی دانشکده رفاه

تولید علم بومی نیازمند روش هایی است که حساس به بستر فرهنگی و اجتماعی باشد و امکان نظریه سازی یا ارائه الگوهای مفهومی را فراهم آورد. روش نظریه زمینه ای، روشی قدرتمند برای نظریه سازی بر اساس بستر فرهنگی و اجتماعی است و توسعه کاربرد این روش از ضرورت های پژوهشی کشور محسوب می شود.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

مقایسه رویکرد کمی و کیفی در تحقیق

آشنایی کلی با تاریخچه و رویکردهای نظریه زمینه ای

مسائل مناسب نظریه زمینه ای، مسأله یابی و بیان مسأله و سؤالات تحقیق

چگونگی استفاده از ادبیات نظری و پیشینه تحقیق در نظریه زمینه ای

فنون داده یابی(مشاهده و انواع آن) و اجرای برخی از مهارت های مشاهده

فنون داده یابی (مصاحبه و انواع آن) و طراحی مصاحبه بر اساس پیشینه و مسأله تحقیق

فنون تحلیل داده ها و چگونگی استخراج نظریه و الگوی مفهومی

فنون اعتباریابی تحقیق نظریه زمینه ای

با هدف افزایش دانش نظری درباب ماهیت پژوهش و مبانی رویکرد کیفی و نظریه زمینه ای

ارتقای مهارت عملی و توانایی بیان تشخیص مسائل مناسب روش نظریه زمینه ای و ایجاد توانایی استخراج مفاهیم و مقوله ها و نظریه سازی و طراحی الگوی مفهومی، ایجاد توانایی اعتباربخشی تحقیق

شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران و علاقمندان رویکرد کیفی مفید است.

شرکت در این دوره برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی بلامانع است.​

به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر داده خواهد شد که ارزش علمی و اداری دارد. این گواهینامه قابل ترجمه و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

تلفن مشاوره ( در ساعت اداری ) : 88624485

نشانی: تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

کانال تلگرام مرکز :  @ihcsoe

مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
مقایسه رویکرد کمی و کیفی در تحقیق آشنایی کلی با تاریخچه و رویکردهای نظریه زمینه ای۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
مسائل مناسب نظریه زمینه ای، مسأله یابی و بیان مسأله و سؤالات تحقیق چگونگی استفاده از ادبیات نظری و پیشینه تحقیق در نظریه زمینه ای۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
فنون داده یابی(مشاهده و انواع آن) و اجرای برخی از مهارت های مشاهده۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
فنون داده یابی (مصاحبه و انواع آن) و طراحی مصاحبه بر اساس پیشینه و مسأله تحقیق۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
فنون تحلیل داده ها و چگونگی استخراج نظریه و الگوی مفهومی۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
فنون اعتباریابی تحقیق نظریه زمینه ای۰۹:۰۰ قبل‌ازظهر۰۱:۰۰ بعدازظهر