حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی)

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۰۳ تیر ۱۳۹۸ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۴ ساعت ( ۱۲ جلسه ۲ ساعته )۱۲روز

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ هزینه صوت ۲ کارگاه ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ هزینه ثبت نام آزاد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۵ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

پژوهشکده حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار: حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی)

دکتر اسماعیل رادپور

(پژوهشگر موسسه پژوهی حکمت و فلسفه ایران)

هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مفاهیم حکمی و عرفانی در چین باستان از رهگذر مطالعه تطبیقی خواهد بود. در میان سنن معنوی جهان (خاصه هنگامی که سنّت ایرانی‌اسلامی از یک سو و سنّت شرق دور از سوی دیگر مطمح نظر است) تفاهمی رخ نتواند داد مگر بر مبنایی حِکمی، مشروط به آنکه لفظ حکمت را محدود به اندیشه‌ای خاص مثلا محدود به فلسفه‌های جزوی نکنیم. از سوی دیگر، حوزه همگرایی‌ها در سنن شرقی مکاتب حکمی و طریقت‌های عرفانی است نظر به سه جنبه پیوسته آنها، یعنی معنویت، حکمت و رازآشنایی: معنویت برای عناصر وجودی و اخلاقیات درونی؛ حکمت برای عناصر معرفتی و علمی؛ و رازآشنایی برای عناصر متبرّک و زیبایی‌شناختی. تفاهم حقیقیِ سننِ ایرانی‌اسلامی و چینی تنها بر مبنایی حِکمی و از جانب نظرگاهی حکمی و عرفانی مقدور تواند بود، و دیگر انواع تفاهم در حوزه‌های مختلف (از قبیل هنر، علم، تمدّن) ممکن نیست مگر مبتنی بر تفاهم مذکور. امکان شناخت سنن دیگر موهبت زمانه ما است (بر خلاف آثار تخریبی انکارناپذیر این زمانه).

محور مباحث این دوره بر مطالعه نوشته‌ای است به نام شی‌تْسی داجّوان (تعلیقه اعظم، در باب نسبت‌ها) که یکی از تعلیقات یا بال‌های ده‌گانه دفتر تغییرات (یی‌جینگ) است. موضوع اصلی این نوشته بررسی رموز و تمثیلات یی‌جینگ از نظرگاه حِکمی است. همچنین، شروحی وانگ‌بی، حکیم دائویی و جُّو شی، حکیم کنفوسیوسی بر شی‌تْسی نوشته‌اند نیز بررسی خواهد شد. این شروح عموماً همگرا هستند و در فهم پیچیدگی‌های متن بسیار راهگشایند. شی‌تْسی شامل دو فصل یا دو دفتر است. در این دوره، فصل یکم از شی‌تْسی مطالعه، شرح، بررسی و ترجمه خواهد شد. فصل دوم می‌تواند که موکول به دوره‌ای دیگر شود یا ترجمه آن به همراه شرح مختصر در پایان دوره در خدمت دانش‌پژوهان قرار گیرد.

در این دوره، در کنار موضوعات محوری، در خصوص نوشتار و گرامر زبان چینی باستان و ریشه‌شناسی نویسه‌های چینی و اهمیت آنها از دیدگاه فلسفی نیز مباحثی طرح خواهد شد.

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

آشنایی با سنن حکمی چین باستان

نقد دیدگاه‌های غیرحکمی در باب دفتر تغییرات

تمثیلات و معانی رمزی

فلسفه سه‌خطی‌های دفتر تغییرات

نمودار لَوشُّو (نمودار نُه خانه) و تطبیقات زمانی و مکانی

دفتر یکم شی‌تْسی، بند یکم صور علوی و صور سفلی

دفتر یکم شی‌تْسی، بند دوم و سوم نظر و عمل

دفتر یکم شی‌تْسی، بند چهارم مبادی مابعدالطبیعی

دفتر یکم شی‌تْسی، بند پنجم تا هشتم دوگانه‌ها

دفتر یکم شی‌تْسی، بند نهم تا دهم تمثیلات اعداد

دفتر یکم شی‌تْسی، بند یازدهم تا دوازدهم تکوین عالم

 

با هدف افزایش دانش نظری آشنایی با سنّت حکمی و عرفانی چین

شرکت در این دوره برای دانشجویان رشته ادیان و عرفان و فلسفه و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

مدت زمان دوره : 24 ساعت ( 12جلسه 2 ساعته ) 12 روز

زمان برگزاری: روز دو شنبه ها، ساعت 15 تا 17       تاریخ: 3 تیر ماه  98

هزینه ثبت نام: 1/500/000ریال _ با تخفیف: 1/200/000ریال _ دانشجویان پژوهشگاه: 600/000 ریال

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

عنوانساعت شروعساعت پایان
یک۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
دو۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
سه۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
چهارم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
پنجم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
ششم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
هفتم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
هشتم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
نهم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
دهم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
یازدهم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۴:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
دوازدهم۰۳:۰۰ بعدازظهر۰۵:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۴۱۸