دیدگاه متخصصان عرب و نحوه مواجهه با مدرنیته

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ ثبت نام : از ۱۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۱۸ ساعت ( ۶ جلسه ۳ ساعته ) ۶ روز

ظرفیت : بدون محدودیت

ثبت نام
روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ‎ریال۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ‎ریال۱٬۶۰۰٬۰۰۰
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ‎ریال۱٬۶۰۰٬۰۰۰
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎ریال۸۰۰٬۰۰۰

 

 

گروه فلسفه و کلام شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درسگفتار: دیدگاه متخصصان عرب و نحوه مواجهه با مدرنیته

 

دکتر قاسم پورحسن

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

جهان عرب در میان ایرانیان در چهل سال اخیر مورد غفلت بوده است، الجابری در کتاب المثقفون عند العرب از اهمیت جریان روشنفکری در دنیای عرب سخن بمیان آورده است.

بخشی از این جریان مربوط به پرسش از دوره جدید و مدرنیته بوده مانند شرفی و آرکون و الجابری و حسن حنفی. در این کارگاه کوشش خواهد شد تا سنخ شناسی از مواجهه با غرب  و دوره جدید صورت گرفته و خوانش آنها واکاوی و نقد گردد.

این دوره مشتمل بر تبیین مرحله از واکاوی جریان روشنفکری در دنیای عرب می باشد. دوره اول مربوط با آغاز دوره دویست ساله نخست تا قبل از انقلاب اسلامی است که چگونگی پرسش از تجدد  با سید جمال آغاز و تا کندوکاوها و مواجهه اخوان المسلمین به درازا می کشید. بطور تقریبی این دوره، صد سال را در بر میگیرد که مهمترین واقعه  آن ظهور تفکر رشید رضا و شاگردانش می باشد.

دوره دوم مربوط به انقلاب  تا تحولات ده سال گذشته می باشد که مهمترین آنها ابوزید، محمد الغزالی و ارکون می باشند. دوره سوم مربوط به دوره بهار عربیعربی است که معطوف به وضع آینده است و مجید الشرفی الجابری را در این دوره می توان مورد التفات قرار داد. هدف از این دوره، معرفی، تبیین و نقد دیدگاه‌ها متفکران و روشنفکران عرب، برای حوزه ایرانی است.

 

سرفصل ها و محتوای دوره آموزشی :

تاریخچه بحث از مواجهه

رویکردهای متفکران عرب در خوانش مدرنیته

چیستی دوره جدید نزد روشنفکران عرب

بررسی آراء محمد آرکون

بررسی آراء مالک البنی

بررسی آراء مجید الشرفی

بررسی آراء محمد الجابری

 

با هدف افزایش دانش نظری فهم نسخ های مواجهه

 

شرکت در این دوره برای دانشجویان و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

 

مدت زمان دوره : 18 ساعت ( 6 جلسه 3 ساعته ) 6 روز

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه، ساعت 10 تا 13       تاریخ: 15اسفندماه 1397

هزینه ثبت نام: 2/000/000 ریال _ با تخفیف 1/600/000 ریال _ دانشجویان پژوهشگاه800/000 ریال

 

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs