فلسفه علوم انسانی

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۱۰ ساعت ( ۵ جلسه ۲ ساعته ) ۵ روز

ظرفیت : بدون محدودیت

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ‎ریال۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ‎ریال۸۰۰٬۰۰۰
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ‎ریال۸۰۰٬۰۰۰
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ‎ریال۴۰۰٬۰۰۰

به نام خداوند جان و خرد

گروه پژوهشی فلسفه فرهنگ/ فرهنگ ایرانی

پژوهشکده فلسفه معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درس­گفتار

فلسفه علوم انسانی

بسته با اینکه از کدام پارادایم فکری، پایگاه معرفت شناختی و اقلیم فرهنگی  تاریخی در صدد تحدید مفهومی علوم انسانی باشیم، تعاریف مختلف ، متنوع و گاه متعارضی از علوم انسانی می توان ارائه داد؛ عموم تعاریفی که در باب علوم انسانی ارائه شده تعاریفی ناظر به یکی از مولفه های موضوع ( انسان و علل و معالیل رفتار و کنش وی )، روش ( درونی ، تجربی ، ..)، مسائل ( مناسبات انسان با انسان، جامعه ، طبیعت و ...)، غایات ( خودشناسی، توصیف، تیببن، فهم، آسیب شناسی، تجویز ،کنترل و ...) و یا مشیر به مصادیق ( بر شمردن اینکه فی المثل چه رشته هایی مصداق عنوان علوم انسانی اند؛ جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، تاریخ، زبان شناسی، و .... ) می باشد . فلسفه علوم انسانی یکی از زیر شاخه های فلسفه است که به تامّل در باب چیستی، قلمرو و مصادیق، چرایی، مبانی، موضوع، مسائل، روش، غایات علوم انسانی و نسبت علوم انسانی با حوزه هایی چون دین، فرهنگ، تمدن و سایر علوم ( اعم از علوم عقلی ، طبیعی ، هنر و ... ) می پردازد . از آنجا که خاستگاه طرح علوم انسانی اجتماعی جدید، فرهنگ غرب است طبیعی است که نخستین تاملات فلسفی مدون در باب علوم انسانی هم در زبان های اروپایی شکل گرفته باشد .هر چند می توان از خاستگاههای مباحث فلسفه علوم انسانی در یونان باستان[1] ، قرون وسطی ، و دوره جدید غرب هم سخن گفت اما واقعیت آن است که عمده مباحث مربوط به این حوزه از قرن نوزدهم به این سو مطرح شده است .

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

مفهوم شناسی فلسفه و فلسفه جدید و علوم انسانی

نسبت فلسفه یونان و قرون وسطی با علوم انسانی

پارادایم های معاصر فلسفه علوم انسانی

مناسبات فلسفه و علوم انسانی در ایران معاصر

 

دکتر مالک شجاعی جشوقانی

(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

 

با هدف افزایش دانش نظری و ارتقای فهم مبانی نظری علوم انسانی

و ارتقای مهارت عملی زمینه سازی تطبیق مباحث نظری با معضلات عملی و فرهنگی

بازآموزی، تقویت و توانمندسازی مهارت تفکر انتقادی ناظر به مسائل ایران معاصر

 

شرکت در این دوره برای پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته های روان شناسی، تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه، مطالعات فرهنگی و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

***

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

sapp.ir/tamihcs

 

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی


 

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه سوم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه پنجم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر