قطعات اندیشمندان پیش‌سقراطی (سرآغاز فلسفه غرب)تاریخ تغییر پیدا می کند

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۰ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۱۸ ساعت ( ۱۲ جلسه ۵/۱ ساعته ) ۱۲ روز

ظرفیت : ۲۰

ظرفیت باقیمانده : ۱۸

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۶۰۰٬۰۰۰ ریال

به نام خداوند جان و خرد

 

گروه پژوهشی تاریخ و تمدن غرب

پژوهشکده غرب‌شناسی و علم‌پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درس­گفتار

قطعات اندیشمندان پیش‌سقراطی

سرآغاز فلسفه غرب

 

این دوره با هدف خوانش قطعات پیش‌سقراطی است که در آن قطعات به جا مانده یا منتسب به اندیشمندان پیش‌سقراطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. جدای لزوم بررسی اندیشمندان پیش‌سقراطی به هم از جهت فهم سرآغاز فلسفه غرب و هم از جهت نفس اندیشه آنان، این بررسی برای فهم فلسفه افلاطون و ارسطو نیز نقش اساسی دارد. در این دوره مبنای جلسات نخست ارایه گزارشی از اندیشه هر یک از متفکران پیش‌سقراطی است و بعد قطعات منتخب از متفکران در جلسه و بنابر وقت لازم تجزیه و تحلیل می‌شود.

 

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

تجزیه و تحلیل قطعات اندیشمندان ایونی: طالس، آناکسیمندروس و آناکسیمنوس

فیثاغورس، فرقه فیثاغوری، هراکلیتوس و پارمنیدس

 

سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده

(پژوهشگر ادبیات و فلسفه )

 

با هدف افزایش دانش نظری و آگاهی به اندیشه متفکران پیش‌سقراطی با تکیه بر قطعات منقول از آنها

و ارتقای مهارت عملی تجزیه و تحلیل قطعات یونانی

 

شرکت در این دوره برای دانشجویان فلسفه، فلسفه یونان و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام tam.ihcs.ac.ir

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه سوم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه پنجم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه ششم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هفتم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هشتم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه نهم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دهم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه یازدهم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوازدهم۰۱:۳۰ بعدازظهر۰۳:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۱۳۴