مینوی پژوهی

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۱۹ مهر ۱۳۹۷ تا ۰۲ اسفند ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۰ ساعت (۱۰ جلسه ۲ ساعته ) ۱۰روز

ظرفیت : ۱۵

ظرفیت باقیمانده : ۱۵

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

به نام خداوند جان و خرد

 

کتابخانه مرکزی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

درس­گفتار

مینوی پژوهی

با توجه به اهمیت کتابخانه استاد مجتبی و مینوی و تلاش­های فراوان ایشان برای گردآوری آثار ارزشمند در حوزه ایرانشناسی و فرهنگ از کشورهای مختلف و یادداشت‌های انتقادی، علمی و آموزشی ارزشمند ایشان بر این آثار و یا در حاشیه کتاب‌ها، یک سلسله بحث و سخنرانی در ارتباط با کتابخانه و یادداشت­های زنده­یاد استاد مینوی مفید و مهم به نظر می­رسد

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

مینوی و مسألۀ ایران و زبان فارسی

مینوی و تفکر انتقادی

مینوی و ویرایش، ترجمه، شعر، دین و تصوف و معاصرانش

 

دکتر محمد دهقانی

(پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

 

با هدف افزایش دانش نظری و بازخوانی آرای اندیشمندان (استاد مینوی)

 

شرکت در این دوره برای استادان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، حوزه فرهنگ و ادب و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام tam.ihcs.ac.ir

sapp.ir/tamihcs

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

 

 

 

 

 

 

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه سوم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه پنجم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه ششم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هفتم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه هشتم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه نهم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دهم۱۰:۰۰ قبل‌ازظهر۱۲:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۱۱۵