انسان شناسی انتقادی

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۰ تیر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۲۰ ساعت (۴ جلسه ۵ ساعته ) ۴ روز

ظرفیت : ۲۰

ظرفیت باقیمانده : ۱۹

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۸۰۰٬۰۰۰ ریال

به نام خداوند جان و خرد

گروه پژوهشی تمدن اسلامی

اندیشه سیاسی و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سلسله کارگاه های تخصصی تمدن پژوهی را برگزار می کند:

کارگاه آموزشی

انسان شناسی انتقادی

مسایل مربوط به حوزه انسان شناسی با همه اهمیت و ضرورت، آنچنان که باید مورد توجه مجامع علمی ما قرار نگرفته است؛ به ویژه انسان شناسی فلسفی با رویکرد اسلامی لذا انسان شناسی، علاوه بر این که خود یکی از علوم مبنایی و ریشه ای در حوزه علوم انسانی محسوب شده و موضوع ساز سایر حوزه های تخصصی علوم انسانی و اجتماعی است و به دلیل کاربردی بودن مسایل آن، بسیاری سوالات نظری و مشکلات علمی- اجتماعی جامعه را نیز می توان با توجه به دستاوردهای پژوهشی آن را مورد تحلیل قرار داد. سلسه کارگاه های انسان شناسی انتقادی در صدد طرح مهم ترین مسایل مطرح در حوزه انسان شناسی فلسفی با رویکرد اسلامی است تا از این طریق ضمن آشنایی و دانش افزایی موضوعات و مسایل این حوزه، راه های تفکر انتقادی پیرامون این موضوع را دنبال کرده و چالش های پژوهشی را مساله یابی کند. علاوه بر این در زاویه این رویکرد انتقادی، شیوه ها و تکنیک های حل مساله در این خصوص را نیز دنبال می کند تا از این طریق توان نقد، تحلیل و پرورش خلاقیت ذهنی را در مخاطب افزایش دهد. طرح مسایل انسان شناسی در قالب یک گفتگوی دیالوگی سازمان یافته با هدف آماده سازی ذهن برای تمرین مهارت های نقد و تفکر، این امکان را برای مخاطب فراهم می سازد که نحوه فکر کردن و پژوهشگری در حوزه علوم انسانی (از زاویه مسایل انسان شناسی) را بیاموزد. لذا تاکید بر انسان شناسی «انتقادی»، تمرکز بر قوه نقّادی، مهارت حل مساله و شیوه دیالوگی بودن است.

هدف این است که با این روش، مخاطب در یک فضای آزاد اندیشه ورزی قرار گیرد و در نهایت خود بتواند در مواجهه با مسایل خاص انسان شناسی به تحلیل و پژوهش و احیانا نظرپردازی بپردازد.

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

انسان شناسی در منظر تقسیم بندی علوم

تعریف علم انسان شناسی و بررسی مدل تحلیل مولفه های علم

رویکردها و روش های انسان شناسی، پیچیدگی و دلایل آن

اهمیت نقش روش در علوم

دکتر سید حسین حسینی

(عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

با هدف افزایش دانش نظری و شناخت مسایل انسان شناسی

و ارتقای مهارت تفکر انتقادی با رویکرد انسان شناسی

آموزش علمی و نظری همراه با تمرین عملی و کارگاهی

شرکت در این دوره برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه علوم تربیتی و فلسفه و برای تمامی متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسان

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۰۱:۰۰ بعدازظهر۰۶:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه دوم۰۱:۰۰ بعدازظهر۰۶:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه سوم۰۱:۰۰ بعدازظهر۰۶:۰۰ بعدازظهر
عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه چهارم۰۱:۰۰ بعدازظهر۰۶:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۱۱۴